Jiangsu JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd
+86-514-80522468
industry Sov
JuH > industry Sov > 'a ghIH

HablI' 'ay' buv

Qap dynamic tool HablI' modular lopno', supporting parts, transmission 'ay', SeH units 'ej accessories 5 je generic lopno'.

ghotvetlhDaq 'elbogh DuHIvDI' 'ay' dynamic tool 'ej movement, 'elbogh HoS box (juS rotary ghotvetlhDaq nguSDI' headstock) je', slide je' raS (HoS box pe'meH nach je' movement chav qoj jom) HoS pe'meH nach (mounted spindle, Hoch Vas mIw processing).

['ay' installation HoS slide je' raS, waw' bracket 'ej DaH nobvam. ghaHDaq ngaq BERNARDO; 'ay' lup pagh Qay workpiece spindle box mIw-yaH SeH cycle 'ay' DanoHmeH automatic working yISeH HablI'.

lubricating, cooling 'eb 'ej So'meH Qeb removal jan je ngaj DaH nobvam accessories. according to formula, laH wav Vas yaH multi-yaH HablI' 'ej combination vaj cha' categories broad. baS combination mIw HablI' ghor Vas mI' je, wej 'ej loS 4 mut, roD chonaDmo', cha'logh vaj, neH wa'logh Segh Sar 'ay' HablI' law' law' multi-yaH modular HablI' tool rotary raS mIw, raS Segh, tIq tut 'ej rotary 'In Segh 4, reciprocating chev multiple processing HablI'.

DanoHmeH SeH unit automatic working cycle HablI' 'ay', hydraulic yaH, electrical cabinet 'ej SeHlaw yISeH. accessories lubricating, cooling 'eb 'ej So'meH Qeb removal jan je ngaj.


Jiangsu JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd